Posvećeno srpskom tržištu igara na sreću – Jakta intervju

GTI Magazin imao je čast da uradi intervju sa udruženjem JAKTA  ovog meseca . Zahvaljujući podacima iz JAKTE , možemo imati jasan pregled ovog procvetalog tržišta .

Posvećeno srpskom gejming tržištu – JAKTA Intervju

Matthew Yau

Share