Predsednik JAKTE, g.dja Acimovic, izabrana za predsednika Komiteteta za odgovorno priredjivanje igara na srecu Euromat-a

Predsednica udruženja Jakta, g.dja Mirjana Aćimović, je jednoglasnom odlukom izvršnog odbora Euromat-a odabrana za predsednika Komiteta za odgovorno priredjivanje igara na sreću. Ona ce zameniti dosadasnjeg predsedinka Komiteta , uvazenog g.dina Uwe Christiansen, Nemacka.

Predsednik Jakte će u ovom komitetu raditi sa:

G.din Leslie MacLeod- Miller – BACTA, Velika Britanija

G.din Jan Willem Wijsman – VAN, Holandija

G.din Harro Bunke – BA, Nemačka

G.din Helmut Kafka – Automatenverband.at, Austrija  i

G.din Eduardo Antoja, FACOMARE, Španija.

G.dja Acimovic ce kao predsednik ovog Komiteta voditi i organizovati njegov rad, updejtovati brosuru o odgovornom priredjivanju igara na srecu i aktivno ucestvovati na konferencijama sa ovom tematikom u Evropskoj Komisiji i ostalim relevantnim isntitucijama EU.

Angažovanjem u Komitetu za odgovorno priredjivanje igara na sreću Jakta nastavlja svoj višegodišnji rad na integrisanju inicijative odgovornog priredjivanja igara na sreću privatnog igračkog sektora Srbije u njihove poslovne modele kao i promovisanje odgovornog priredjivanja.

 

Share