Kocka u Srbiji nekad

“Do 1912. godine kockari su delovali javno. Za svoj “rad” na vašarima, pijacama i po kafanama plaćali su državi porez. Na početku svakog javnog skupa dobošar je opominjao narod da pazi, i obaveštavao je koliko je kockara prisutno. Žandari su bili dužni da štite one koji pokažu kockarsku legitimaciju. Ali ako meko uhvati kockara da vara i posvađa se sa njim i čak ga ubije kad žandar nije prisutan, nije odgovarao u sudu za svoje delo.“

Share