O patološkom kockanju – studio B, emisija od A do Š

S obzirom da je crno trzište za kockanje više nego duplo veće od legalnog očigledno je da ovo postaje užasno veliki problem. Šta se čini da se građani zaštite od opasnosti upadanja u ovaj vir iz kojeg je povratak strašno težak a osim pojedinca strada cela porodica. Ovo je još uvek tabu tema kod nas pa porodice često kriju problem. Ko su pataloški kockari, dokle su spremni da idu, kako to utiče na porodicu, društva pa na kraju i državu? Šta je potrebno uraditi od makro do mikro nivoa da bi se ova vrsta zavisnosti barem delimično suzbila?

Emisiju možete pogledati ovde.

U emisiji A do Š govore:

Mirjana Aćimović, predsednik udruženja Jakta i predsednik Komiteta za odgovorno priređivanje igara na sreću EUROMAT

Aleksandar Vulović – Poreska uprava Srbije

dr Ivica Mladenović – predsednik Udruženja građana za borbu protiv patološkog kockanja Klub Šansa
Hasan Dudić – narodni pevač

Share