Kuda ide Evropa u igrama na sreću, Anette Kok

U nastavku možete pogledati prezentaciju g.dje Annette Kok, predsednice EUROMAT-a,  u kojoj je sumirana situacija industrije igra na sreću u EU kao i tendencije kretanja.

Prezentacija 

Share