4 stuba politike društveno odgovornog ponašanja u igrama na sreću

1. Dostupnost kvalitetnog istraživanja kako bi se omogućilo kreiranje politike zasnovane na dokazima
Verodostojne studije treba da budu osnova svake odgovorne gaming politike. To je zajednička odgovornost vlade, industrije i akademske zajednice, uz podršku drugih zainteresovanih strana, da rade zajedno kako bi procenili faktore koji aktiviraju problematično ponašanje.

2. Efikasno obrazovanje i komunikacija
Obrazovanje obuhvata pružanje informacija potrošačima da ih podstakne da igraju odgovornije i obuku osoblja koja će im omogućiti da obezbede bolju i stručnu pomoć klijentima

3. Zakonodavstvo
Uspešni propisi treba da postignu ravnotežu između efikasnog omogućavanja odraslim potrošačima pravo da vrše svoju slobodnu volju da potroše svoje slobodno vreme i novac kako vole i potrebe da se ograniče aktivnosti i zaštiti manjina građana koji imaju poteškoće. Pored toga, neophodno je obezbediti jednak regulatorni tretman online i offline kocke što predstavlja veliki regulatorni izazov.

4. Lečenje problematičnog ponašanja
Efikasna terapija je suštinski element obezbeđivanja odgovornog kockanja.

Share