Brošura FER PLEJ (download)

EUROMAT je peduzeo inicijative za društveno odgovorno priređivanje igara na sreću

EUROMAT, Evropska federacija za igre na sreću, lanisrala je paket industrijskih mera kako bi osigurala da je društvena odgovornost ugrađena u radnu praksu njenih članova. Mere su objavljenje kao deo industrijskog izveštaja Fer Plej koji prikazuje snimak trenutne prakse industrije širom Evrope.

Mere  koje će članovi EUROMAT-a preduzeti:

  • Podizanje svesti medju kompanijama članicama o društvenom uticaju problematičnog ponašanja.
  • Promovisanje kombinacije preventivnih mera uključujući svest, edukaciju, monitoring i kontrolu u borbi kompleksnog problema.
  • Širenje najbolje prakse u odgovornom igranju igara na sreću.
  • Podsticanje članova da informišu konzumente o mogućoj šteti koju neprikladno igračko ponašanje može da izazove.
  • Konsultovanje sa javnim zdravsvtenim organima, regulatorima i nevladinim organizacijama o sadržaju ovih mera i izveštaj u regularnim intervalima o napretku ka ispunjavanju ovih mera.

Komentarišući lansiranje mera, Predsednica Komiteta za Odgovorno Priređivanje Igara na sreću u EUROMAT-u, Mirajna Aćimović je rekla: ‘’ Tržište u Evropi se menja. Regulatori igraju igru hvatanja rastućeg broja ilegalnih onlajn provajdera igara na sreću koji stavljaju konzumete u opasnost. Kao odgovorni operateri mi želimo da budemo sigurni da nastavljamo sa razvojem i aplikacijom najviših standard odgovornosti u našoj industriji. Drago mi je da kroz ovaj izveštaj evropska industrija se kolektivno složila oko paketa obnovljenih mera kako bi se osiguralo da su ovi napori koordinisani’’.

Komentarišući izveštaj, Generalni Sekretar EUROMAT-a Kieran O’Keeffe je rekao: ‘’U komercijalnom interesu naših članova je da se brinu o svoijim konzumentima i naš izveštaj pokazuje da je na nacionalnom nivou to upravo što oni i rade.

Regulatori treba da osiguraju da se to ogleda u njihovim naporima da se poveća zaštita potrošača. Pristup u kome je igrač centar trebalo bi da se primeni na ‘’zasnovan na riziku’’ način i ne treba da preopteretimo zemljane nisko-rizične operatere kod kojih je društvena odgovornost instiktivna i deo je njihovog uspešnog poslovanja”.

 

Plej fer izveštaj može skinuti sa ovog LINKA.

 

Share