Odgovorno klađenje na mestu broj 1!

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U IGRAMA NA SREĆU , autor: Ivana Igrutinović

 

Cilj odgovornog poslovanja je porast profita, uz uslov da taj porast u stopu prati i porast pozitivnog uticaja poslovne organizacije na samo društvo.
Industrija igara na sreću takođe nastoji da pristupi odgovornom priređivanju igara na sreću. Odgovorno klađenje podrazumeva sve vrste igara na sreću koje se upražnjavaju pod kontrolom. Motivisano je idejom koja se svodi na odluku o razonodi pojedinca tako da izdvoji sumu novca shodno mogućnostima uz uslov da prekine igru bez obzira da li je
dobio ili ne. Osnovni cilj je da se ljubitelji kladionice/igrači podstaknu na razmišljanje da je klađenje/kockanje zabava sa mogućnošću dobitka.

Ceo ekst o društveno odgovornom poslovanju u igrama na sreću magazina Soccer možete pogledati ovde. 

 
Share