Najveći budžetski prihod u 2015 od igara na sreću ostvarili priređivači na slot aparatima

Prema zvaničnim podacima Ministarstva finansija – Uprave za trezor, ukupan prihod od igara na sreću u 2015 godini iznosio je 5.8 milijardi dinara (oko 47 miliona evra) što je porast u odnosu na 2014 za oko 2 miliona dinara (16.000 evra).

  •  Najveći budžetski prihod ostvaren je od naknada prirđivača igara na sreću na automatima: 2.1 milijarda dinara (oko 17 miliona evra).
  • Od priređivača igara na sreću putem klađenja: 1.5 milijarda dinara (oko 12 miliona evra).
  • Od naknada za klasične igre na sreću (lutrija i kazino): 1.4 milijarde dinara (oko 11 miliona evra)
  • Od naknada za posebne igre na sreću u igračnicama (kazino): 212 miliona dinara (oko 1.7 miliona evra)
  • Od naknada za igre na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza -online igre: 61 milion dinara (oko 500 hiljada evra)
  • Najmanji budžetski prihod ostvaren je od naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama: 46 miliona dinara (oko 376 hiljada evra).

 

 

Share