MIRJANA AĆIMOVIĆ – Predsednik Ekspertske Grupe

Ekspertska Grupa za Socijanu Odgovornost federacije EUROMAT, osnovana u Barseloni u maju 2016, prati program socijalne odgovornosti u našem izveštaju Fair Play koji je obezbedio vredan pregled postojeće industrijske inicijative vezane za socijalnu odgovornost i psotavio industrijske principe kojih se članovi Euromata pridržavaju. Izveštaj je promovisan u medijima i preko članova Komiteta za Socijalnu Odgovornost u Igrama na sreću na bilateralnim sastancima sa Članovima Evropskog Parlamenta i drugim nacionalnim interesnim stranama.

Ekspertska Grupa za Socijanu Odgovornost federacije EUROMAT će uspostaviti primenljive principe koje bi industrija trebalo da promoviše kako bi ojačala socijalnu odgovornost. Grupa ima za cilj da snagu i fokus usmeri ne samo na industriju, nego i na distributere, proizvođače i druge aktere koji su povezani sa odgovornim igranjem; ideja ”telo za samo-regulaciju” je bila izražena sa predlogom ”socijano odgovorno igranje je globalna inicijativa da se poboljša zaštita igrača”.

Jedna od inicijativa Ekspertske Grupe za Socijanu Odgovornost  je da se postave osnove EUROMAT-a vezano za socijalnu odgovornost u budućnosti. ”Vezano za publiku do koje treba doći, važno je doći do obe grupe: vlasti i igrača tako da oni znaju da je industrija zemljanih igara na sreću – odgovorna industrija” – rekla je Mirjana Aćimović, predsednik Komiteta za odgovornost u igrama na sreću federacije Euromat.

Članovi Ekspertske Grupe za Socijalnu Ogovornost su:

- Predsednik: Mirjana Aćimović – Srbija- predsednik udruženja JAKTA, predsednik Komiteta za odgovornost u igrama na sreću

- Član:Sanne Muijser – Holandija – generalni sekretar asocijacije VAN

- Član: Jason Frost – VB – predsednik asocijacije BACTA

- Član: Karoly Buzas – Rumunija – vlasnik kompanije Game World

- Član: Rosiano of Löwen -Nemačka-  Entertainment GmBH

- Član: Valentin Adrian Georgescu – Rumunija, CEO  - Admiral Novomatic Group

Share