EUROMAT je održao uspešan Samit igara na sreću u Barseloni! Mirjana Aćimović, Predsednik JAKTE – jedini srpski govornik na ovom događaju

Delegati iz  Austrije, Belgije, Hrvatske, Češke, Nemačke, Italije, Srbije, Španije, Crne Gore, Rumunije i Velike Britanije došli su u Barselonu 16. Maja na drugo izdanje Samita igara na sreću federacije EUROMAT. Međunarodna publika dobila je uvid od nekih od najvećih evropskih operatera kao i sa panel diskusije od regulatora iz Španije, Italije, Belgije i Evropske Komisije.

JAKTA –  Udruženje priređivača igara na sreću je prisustvovalo Samitu EUROMATA preko svog predsednika. Mirjana Aćimović, predsednik udruženja je bila jedan od govornika na konferenciji i jedini srpski govornik na događaju.

’Bila mi je čast da predstavljam Srbiju na bini EUROMATOVOG samita. Panel u kojem sam ja govorila bio je posvećen socijalnoj odgovornosti u igrama na sreću. Prezentacija se fokusirala na praćenje igrača. Ispitivanje razvonjih pristupa za praćenje igrača npr. algoritmi, unapred obavezujuće baze podataka, kartice igrača itd.  pa se u ovoj sesiji ispitivala efikasnost ovih pristupa i poželjnost njihove primene kod zemljanog sektora igara na sreću. ‘’

‘’Ja sam prestavila Komitet za odgovorno priređivanje Euromata i imala sam veliku privilegiju da delim panel sa svetskim autiritetima iz ove oblasti – G.din Pieter Remmers, Evropska Asocijacija za Izučavanje Kockanja (EASG), Dr Mark Griffiths, Univerzitet za Izučavanje Kockanja Notingem i G.dja Yvon Jansma, Centar za odgovorno igranje, Holandija. Tematika je odlično prihvaćena od publike i G.dina Harrie Temmnik, predstavnika Evropske Komisije. ‘’ izjavila je Mirjana Aćimović, predsednik JAKTE.

Ove godine, EUROMAT Samit je imao veoma bogatu agendu od kojih je među najvažnijim prvi sastanak Ekspertske Grupe za Socijanu Odgovornost u Igrama na sreću. G.dja Mirjana Aćimović ima veliku privilegiju i odgovornost kao Predsedavajuća Ekspertske Grupe za Socijalnu odgovornost EUROMATA.

Ekspertska Grupa za Socijanu Odgovornost federacije EUROMAT, osnovana u Barseloni u maju 2016, prati program socijalne odgovornosti u našem izveštaju Fair Play koji je obezbedio vredan pregled postojeće industrijske inicijative vezane za socijalnu odgovornost i psotavio industrijske principe kojih se članovi Euromata pridržavaju. Izveštaj je promovisan u medijima i preko članova Komiteta za Socijalnu Odgovornost u Igrama na sreću na bilateralnim sastancima sa Članovima Evropskog Parlamenta i drugim nacionalnim interesnim stranama.

Ekspertska Grupa za Socijanu Odgovornost federacije EUROMAT će uspostaviti primenljive principe koje bi industrija trebalo da promoviše kako bi ojačala socijalnu odgovornost. Grupa ima za cilj da snagu i fokus usmeri ne samo na industriju, nego i na distributere, proizvođače i druge aktere koji su povezani sa odgovornim igranjem; ideja ”telo za samo-regulaciju” je bila izražena sa predlogom ”socijano odgovorno igranje je globalna inicijativa da se poboljša zaštita igrača”.

Jedna od inicijativa Ekspertske Grupe za Socijanu Odgovornost  je da se postave osnove EUROMAT-a vezano za socijalnu odgovornost u budućnosti. ”Vezano za publiku do koje treba doći, važno je doći do obe grupe: vlasti i igrača tako da oni znaju da je industrija zemljanih igara na sreću – odgovorna industrija” – rekla je Mirjana Aćimović, predsednik Komiteta za odgovornost u igrama na sreću federacije Euromat.

G.din Harrie Temmink, predstavnik Evropske Komisije, je zahvalan na prvom sastanku ekspertske grupe i izrazio je svoju potpunu posvećenost saradnji sa grupom na projektima koji se odnose na socijalnu odgovornost na nivou Evropske Unije.’’

Komentarišući događaj, Eduardo Antoja, predsednik Euromat-a, reako je: ”Moj glavni zaključak, sa današnje panel diskusije, je da zemaljsko kockanje i dalje najveći deo industrije igara na sreću, predstavljajući skoro 70% potrošnje igrača. Ono će nastaviti da bude prvi izbor još mnogo godina omogućavajući da regulativa bude u miru sa tehnološkom, socijalnom i ekonomskom realnošću. Danas je Euromat potvrdio da nije samo odlično reprezenativno telo već i think tank našeg sektora”.

Euromat je potvrdio da će sledeće izdanje Gaming Summit biti u Berlinu, Nemačka, u 2017.

 

EUROMAT SAMIT IGARA NA SREĆU  je  jedini industrijski događaj posvećen yemljanom sektoru  igara na sreću. Ovogodišnje izdanje je bila prava šansa za priređivače da reflektuju, nauče i pripreme se za pormene koje se pojavljuju na novu tržišta ili regulative.

 

Share