Mirjana Acimovic predsednik JAKTE i Komiteta za društvenu odgovornost u igrama na sreću EUROMAT-a iz Brisela, govorila je na konferenciji “”Zabava u Italiji: bezgotovinska razonoda između preduzeća, društva i propisa”

FEEEXPO

Konferencija “Entertainment in Italy: cashless amusement between enterprise, society and regulation” održana je 17.marta u Ričioneu. Ričione je naselje u Italiji u okrugu Rimini, regionu Emilija-Romanja. Koneferencija je imala za cilj da istraži konkretne razlike koje razlikuju zabavu od kockanja, sa ciljem da se analizira i oporavi društvena vrednost igre naspram patološke izolacije.

Konferencija je organizovana od strane istraživačke grupe “Nove socijalne patologije”, iz Firence u koordiniciji sa profesorom Morisi sa Univerziteta u Firenci, zajedno sa FEE – Family Entertaiment Expo.

Govornici su bili Djordjo Prukoli, savetnik u lokalnoj samoupravi Bolonje, advokat, specijalista za igre na sreću Čino Beneli, istraživač sa firentinskog univerziteta Đenaro Evangelista, profesorka firentinskog univerziteta Franka Tani, Paolo Marončeli iz asocijacije New ASGI Italija, Rimni i gospodja Mirjana Aćimović, predesdnik Komiteta za odogovorno priređivanje Euromata i šef Ekspertske grupe za društvenu odgovornost u igrama na sreću.

mira govornica

Share