Mirjana Aćimović (JAKTA & EUROMAT) će sagledati srpsko tržište kockanja na CEEGC2017 Budimpešti

Saopštenja za javnost 09. avgusta 2017

Tags: CEEGC, CEEGC 2017, MIRJANA ACIMOVIĆ

9. avgusta 2017, Budimpešta: Organizatori CEEGC2017 imaju čast da najave gđu Mirjanu Aćimović koji će predstaviti srpsko tržište i buduće očekivane promene koje će oblikovati online i zemaljsku kockarsku industriju. Gospođa Aćimović je predsednica prvog srpskog predstavničkog udruženja gaming industrije JAKTA i predsednik EUROMAT-ovog Komiteta za društvenu odgovornosti u igrama na sreću. Ona je takođe predsednica Upravnog Odbora Sektora za igre na sreću u Udruženju poslodavaca Srbije.

Mirjana Aćimović (JAKTA & EUROMAT) će osvetliti srpsko tržište kockanja u CEEGC2017 u Budimpešti. Panel će biti održan od 9:30 do 10:15, 19. septembra tokom drugog izdanja centralne i istočne evropske Gaming konferencije u Budimpešti.

“Mogućnosti Srbije da postane atraktivno tržište kockanja” je naslov prezentacije Mirjane Aćimović koji obećava da će biti među ključnim diskusijama o regionu Balkana u celini.

Gospođa Aćimović je ekspert iz jugoistočne Evrope i ima ogromno znanje i preko 20 godina iskustva u sektoru igara na sreću.

Pre ulaska u gaming industriju, gospođa Aćimović je radila kao novinar u najznačajnijem srpskom magazinu Borba. Na tržište igara ušla je 1996. godine kao generalni direktor jedne od prvih privatnih kompanija za priredjivanje igara na sreću u Srbiji. Godine 2005. postaje predsednik Gaming Asocijacije JAKTA koja je tada prikupila gotovo sve privatne operatere u Srbiji. Ona je bila inicijator i pomogla je sprovođenje prvog projekta odgovornog kockanja u Republici Srbiji. U saradnji i uz podršku Ministarstava finansija bivših jugoslovenskih zemalja i predstavnika industrije, gospođa Aćimović je organizovala osam stručnih skupova. U 2013. godini postala je član Radne grupe za izradu podzakonskih akata Zakona o igrama na sreću Srbije.

Mirjana Acimović je autor šest stručnih studija o unapređenja regulativnog i tržišta kockanja u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori. Angažovana je na projektima koji se bave zaštitom dece i mladih od problematičnog i patološkog kockanja i zavisnosti od interneta.

Trenutno pokriva ulogu blagajnika EUROMAT-a, pored uloge predsednika Komiteta za društvenu odgovornost u igrama na sreću.

Diplomirala je dramaturgiju na beogradskom Univerzitetu umetnosti, te govori ruski i može govoriti i francuski.
mirjana-acimovic-jakta-euromat-will-shed-light-serbian-gambling-market-ceegc2017-budapest

Share