Glavni ciljevi

Saradnja sa domacim i stranim kompanijama, osobama i asocijacijama koje se bave industrijom igara na srecu.
Zastita interesa legitimnih kompanija, asocijacija institucija i obezbedjivanje zdravog i zakonskog poslovanja
Obezbedjenje pomoci u podizanju standarda industrije igara na srecu u Srbiji podrzavajuci razvoj tehnickih dostignuca, proizvodnje, trgovackih aktivnosti i aktivnosti operatera igara na srecu
Rad na poboljsanju i unapredjenju imidza i prestiza svojih clanova i uopste industrije igara na srecu u Srbiji i pred drugim internacionalnim organizacijama i institucijama koje se bave igrama na srecu
Obezbedjivanje podrske i pomoci svojim clanovima da uspostave poslovanje kako u Srbiji tako i u drugim zemljama.
Obezbedjivanje i prosledjivanje relevantnih informacija svojim clanovima i profesionalnim institucijama kako u zemlji, tako i u inostranstvu ako su od opsteg intersa i u prilog legitimnog priredjivanja igara na srecu
Obezbedjivanje podrske i omogucavanje harmonizacije industrije igara na srecu u Srbiji sa relevantnim regulativama i standardima u Evropi
Pracenje zakonskih obaveza svojih clanova, savetovanje i izbegavanje akcija i radnji koje bi mogle da diskredituju industriju igara na srecu u Srbiji i reputaciju udruzenja sa drzavnim i stranim institucijama, organizacijama, poslovnim partnerima.
Rad na upoznavanju i implementiranju unificiranih standarda u industriji igara na srecu i njihova harmonizacija sa svetskim standardima.
Rad na unapredjenju profesionalnih stavova i relacija u industriji igara na srecu.
Da obezbedjuje podrsku i aktivno radi na jacanju drustvene svesti i prevenciji probematicnog i patoloskog kockanja i pomaze drzavnim i privatnim organizacijama koje se bave prevencijom patoloskog kockanja, kao i da pruza strucnu podrsku i informacije.
Da obezbedjuje pomoc svojim clanovima u zastiti intelektualne svojine i proizvoda u industriji igara na srecu.
Da obezbedjuje asistenciju kod poboljsanja vazece zakonske regulative u Srbiji i radi na odnosima sa javnoscu za poboljsanje slike industrije igara na srecu kako u zemlji tako i u instranstvu.
Da obezbedjuje i stititi prava svojih clanova.
Obezbedjivanje sto boljih uslova za rad
Podizanje standarda
Zajednicko delovanje sa vladom i drugim organizacijama i kompanijama, sinergija sa ministarstvima kako bi gradjani Srbije ucestvovali u igrama na srecu prevashodno iz zabave