Istorijat

JAKTA je udruženje priređivača igara na sreću, ovlašćenih servisera i proizvođača aparata i opreme za igre na sreću. Udruženje je osnovano 19. avgusta 2005. godine i broji 31 člana. Prema statutu, a i glavnoj ideji koja je pokrenula osnivanje ovog udruženja – uslov da se postane član udruženja jeste legalno poslovanje prema važećem Zakonu o igrama na sreću. Cilj je obezbeđivanje što boljih uslova za rad legalnih priređivača igara na sreću, ovlašćenih servisera i proizvođača aparata za igre na sreću kao i podizanje standarda u ovoj oblasti kako bi se približili Evropi i svetu.Kada su se stekli uslovi i kada su nadležni organi shvatili koliki je obrt novca u ovoj, može se reći, privrednoj grani donešen je Zakon o igrama na sreću koji je stupio na snagu jula 2004. godine, tako da se javila potreba za osnivanjem udruženja priređivača igara na sreću, servisera i proizvođača aparata za igre na sreću koje bi usko sarađivale sa Upravom za igre na sreću i Ministarstvom Finansija u cilju obezbeđivanja što boljih uslova za rad kao i pružanju što bolje usluge igračima.
Ako uzmemo zvaničan podatak Uprave za igre na sreću doći ćemo do zaključka da je u Srbiji trenutno u legalnoj upotrebi oko 21000 aparata za igre na sreću, od kojih oko 14500 rade u okviru Udruženja JAKTA što predstavlja oko 70% od ukupnog broja legalnih aparata za igre na sreću.
U Srbiji prema zvaničnim podacima ima oko 1760 kladionica tj. uplatnih mesta od kojih oko 640 pripada članovima Uduženja Jakta.
Na ime naknada za dozvolu i naknada za priređivanje članovi Udruženja su za protekle tri godine uplatili na račun države skoro četiri milijarde dinara. Tu nisu uračunati porez na promet koji se plaća na promet preko određene sume koja je određena Zakonom o igrama na sreću.
Udruženju se svakodnevno priključuju novi članovi tako da se stavovi, predlozi i odluke Udruženja Jakta tj. njegovih članova ipak moraju uzimati u obzir prilikom donošenja nekih novih zakonskih i podzakonskih akata.
Udruženje Jakta se prevashodno bavi problemima priređivača posebnih igara na sreću putem automata kao i priređivača posebnih igara na sreću putem klađenja kao i problematikom ovlašćenih servisera koji su dobili licence za tehnički pregled opreme. Težnja je da nadležno Ministarstvo Finansija , Uprava za igre na sreću, Zavod za mere i dragocene metale u najskorijoj budućnosti prepoznaju u pravoj meri značaj ove delatnosti i stručno i profesionalno se uhvate u koštac sa problematikom koja je veoma složena u ovoj delatnosti kako bi svi profitirali i kako bi društvo u celosti imalo više beneficija i materijalnih dobara.
Udruženje ima pripremljenu studiju i dugoročni plan da stručno i profesionalno sarađuje sa nadležnim institucijama kako bi se od ove veoma važne delatnosti prihodovalo mnogo više novca i to naravno u legalnim tokovima.
Članovi udruženja Jakta veruju u obezbeđivanje odgovorne igračke sredine. Naš moto je jasan: „Kontrolisana igra – dobra zabava!“
Mi zastupamo odgovorno priređivanje igara na sreću i redovno se informišemo šta proizvođači i priređivači igara na sreću rade po ovom pitanju. Naša je želja da naše mušterije uživaju u igračkom iskustvu u slot klubovima i na uplatnim mestima, i stoga apelujemo na više načina da se učesnici u igri ponašaju pametno i u okviru svog budžeta.
Mi održavamo iskrenu, fer i sigurnu igračku zabavu i gradimo dugoročni odnos sa našim igračima. Naši članovi omogućavaju svojim mušterijama da u svako vreme mogu pogledati istoriju svoje igre. Najnoviji slot aparati omogućavaju da u istoriji igara reprizno odgledaju igre koje su igrali na aparatima kako bi uklonili bilo koju nedoumicu da li se neki dobitak ili gubitak desio ili ne. Aparati su tako proizvedeni da vam omogućavaju uvid u istoriju svih dešavanja pa čak i najobičnije otvaranje ili zatvaranje vrata slot aparata. Takođe svaki igrač može pogledati sve svoje opklade, tačan datum i vreme kada je to učinio, sumu opklade, dobitke uplate i isplate s igračevog računa. Svim ovim opcijama možete pristupiti u bilo koje vreme dok ste u našim klubovima.
Članovi Jakte obezbeđuju mnoge načine za prećenje i omogućavanje zabavne sredine za igranje. Instalirali su određenje kontrole koje osiguravaju da neće biti igrača ispod 18 godina, obučili osoblje da sprovode postulate odgovornog igranja, sve igre koje nude igračima su u potpunosti fer, dobici i mogućnosti dobitaka su vidno označeni, svi dobitnici su redovno isplaćeni.
Sve ove činjenice nas dovode do zaključka da bi Udruženje priređivača organizatora igara na sreću, ovlašćenih servisera i proizvođača aparata za igre na sreću JAKTA trebalo da bude značajan faktor u budućem kreiranju zakonske regulative u kojima će legalno i u interesu svih, i priređivača i igrača, naravno države ovim poslom svi baviti što odgovornije i profesionalnije.

Predsednik Udruženja JAKTA
MIRJANA AĆIMOVIĆ

 

Dokumetnacija o registraciji:

Registracija – JAKTA

Potvrda PIB

Obaveštenje o razvrstavanju