Jakta CV

Jakta
Udruzenje priredjivaca igara na srecu, ovlascenih servisera i proizvodjaca aparata za igre na srecu
Gracanicka 11 • 11000 Beograd • Republika Srbija
www.jakta.rs
+ 381.11. 262.3229• + 381.63.105.3434 mobile • office@jakta.rs

Rad na unapređenju profesionalnih stavova i relacija u srpskoj industriji igara na sreću ~ Asistencija u ispunjavanju zakonskih obaveza svojih članova ~ Rad na obezbeđivanje najboljih poslovnih uslova za sve predstavnike industrije igara na sreću Srbije i podizanje standarda u ovoj oblasti u cilju približavanja i harmonizacije sa Evropom i ostalim zemljama sveta

Osnovni podaci:

Datum osnivanja: 19. avgust 2005. u Ministarstvu Rada, zaposljavanja i socijalne politike
Sediste: Beograd, Republika Srbija
Broj clanova: 29 redovnih clanova u Republici Srbiji i 9 pridruzna clana iz evropskih zemalja

Generalni podaci:

Oktobar 2008 Jakta ucestvuje na 1. istocnoevropskom gejming samitu EEGS
Januar 2009 Jakta postaje clan evropske federacije EUROMAT
Oktobar 2009 Jakta ucustvuje na 2. istocnoevropskom gejming samitu EEGS
Novembar 2009 Jakta ucestvuje na prezentaciji Euromatovog programa
“Odgovorno priredjivanje igara na srecu u EU” u parlamentu u Briselu
Mart 2010 Jakta postaje kolektivni clan Unije poslodavaca Srbije
Oktobar 2010 Jakta ucustvuje na 3. istocnoevropskom gejming samitu EEGS
Februar 2011 predsednik Jakte postaje clan Upravnog odbora Unije poslodavca Srbije
Februar 2011 Jakta u parlamentu u Strazburu ucestvuje u preliminarnim konsultacijama oko usvajanja “Zelenog Papira u vezi on-line kockanja u EU” sa potpredsednikom Komiteta za unutrasnje trziste i zastitu potrosaca
Februar 2011 – do danas
predsednik Jakta je deo radne grupe evropskog parlamenta za kocku

Insitucije i organizacije sa kojima Jakta saradjuje ili je partner:
Region:
Uprava za igre na sreću Republike Srbije
Uprava za ugre na sreću Crne Gore
Ministarstvo Finansija Crne Gore
Uprava za igre na sreću Republike Srpske
Poreska Uprava – Služba za igre na sreću Republike Hrvatske
Ured za nadzor priređivanja igara na sreću Republike Slovenije
Federalno Ministarstvo Finansija Bosne i Hercegovine – Odsek za igre na sreću
Poreska Urava – Odsek za igre na sreću Distrikta Brčko

Republika Srbija:
Ministarstvo Finansija
Ministarstvo Ekonomije i regionalnog razvoja
Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva
Ministarstvo pravde
Ministarstvo rada i socijalne politike
Ministarstvo prosvete i nauke
Ministarstvo omladine i sporta
Uprava za igre na sreću
Republički zavod za statistiku
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)
Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Agencija za privredne registre
Uprava za sprečavanje pranja novca
Agencija za borbu protiv korupcije
Kongresni Biro Republike Srbije
Unija poslodavaca Srbije
Privredna Komora Srbije
Privredna Komora Beograda
Savetovalište za patološko kockanje “Šansa“
Laboratorije za ispitivanje bezbednosti slot aparata: Vinča i AD Kvalitet Niš

EU:
GREF – Evropski forum regulatora igara na sreću
SKAT – Poreska Uprava Danske
Netherlands gaming control board
CFM – Federalna svajcarska komisija za igre na srecu
AAMS – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Italija
DICTAO – Sécurité des transactions et des informations électroniques, Francuska
Policy Action – Brisel
GLI – Gaming Laboratories International
SIQ – Slovenian Institute of Quality and Metrology
BMM – Compliance, gaming technical standards
GSA – Gaming Standard Association
Gambling Compliance UK – vodeći onlajn izdavač pravnih, regulatornih, političkih i poslovnih informacija za globalnu industriju kocke
GBGC – global betting&gaming consultants
Gaming publishing LTD
EGR – E Gaming Rewiew

Angažovanje i aktivnosti:

U okviru clanstva u Euromatu JAKTA je dobila strucno usavrsavanje vezano za kocku i propise koji prate igre na srecu EU:
Framework Services Directive
E-commerce Directive
Infringement proceedings
ECJ cases
SMEs
Study on gambling in the Internal Market
WEEE / RoHS
Dealing with the Euro
European Parliament Own-Initiative Report
Council deliberations on gambling policy
Position on remote gambling regulation in the EU
DRAFT REPORT on on-line gambling in the Internal Market
(2011/2084(INI)) Committee on the Internal Market and Consumer Protection
Rapporteur: Jürgen Creutzmann

2009 – do danas: Jakta regularno priprema i salje podatake o industriji igara na srecu za EU komisiju za region Balkana
2010 , mart Jakta u sardanji sa Unijom poslodavaca organizuje konferenciju: „Siva ekonomija i uvođenje EU standarda u igrama na sreću“
2010, mart Jakta prezentuje studiju sa analizom trzišta igara na sreću u Republici Srbiji sa podacima o velicini legalnog i sivog trzišta, riziku od pranja novca i prevenciji kriminala i zaštiti potrošača u sektoru igara na sreću.
2010, april Sa Privrednom Komorom Beograda pokrece inicijativu i organizuje prvu konferenciju u Republici Srbiji pod nazivom “Odgovorno priređivanje igara na sreću u Srbiji’
2010, maj Učestvuje u prezentaciji ‘Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom’ u Skupštini Grada Beograda’. Jakta aktivno pomaže svojim članovima u prilagođavanju novim zakonima, posebno Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom
2010, maj Jakta u saradnji sa Unijom poslodavaca Srbije i Privrednom komorom Srbije ravnopravno pregovara za zaštitu svojih članova sa SOKOJ-em i OFPS-om.
2010, 2011 U saradnji sa Ministarstvom Finansija Republike Srbije inicira i
organizuje dve regulatorne konferencije zemalja bivše Jugoslavije uz podršku i prisustvo predsednika GREF-a
2010 Jakta je aktivno radila na izradi i usvajanju Izmena i dopuna Zakona o igrama na sreću decembra 2010
2011, februar Predstavnik Srbije u Strazburu u ‘EU Outreach Exercise’. Direktan susret sa potpredsednikom Komiteta za unutrašnje tržište i zaštitu
Nezavisni ekspert u izradi notifikacije kod nemackog zakona o igrama na srecu u EU komisije – DG Internal Market & Services: Notification 2011/188/D – First Amended German Interstate Treaty on Gambling
2011 Jakta se pridružuje inicijativi za Izmene i dopune Zakona koji zabranjuje pušenje u objektima u kojima se priređuju igre na sreću
2011 Jakta je aktivno radila na konsultacijama u izradi Novog Zakona o igrama na srecu Republike Srbije
2011, maj Jakta podrzava incijativu i osnivanje makedonske asocijacije APIS koja je okupila sve predstavnike industrije igara na srecu Makedonije
2011, maj Jakta prisustvuje redovnom GLI Round Table za regulatore u Budimpesti
2011, maj Na redovnoj Generalnoj skupstini Euromata Jakta dobija kandidaturu za organizaciju konferencije predstavnika industrije igra na srecu iz 24 zemlje EU za maj 2012 godine
2011, septembar Jakta ucestvuje na javnoj raspravi u Ministarstvu Finansija R. Srbije u vezi Novog zakona o igrama na srecu Srbije
2011, oktobar Jakta ucestvuje u radu Radne grupe za izmene i dopune Zakona o igrama na srecu u Crnoj Gori na poziv Ministarstva Finansija Crne Gore
2011, oktobar Jakta ucestvuje na Javnoj raspravi povodom izmena i dopuna Zakona o igrama na srecu Crne Gore na poziv Vlade Crne Gore
2011. oktobar Jakta organizuje 3. regulatornu konferenciju zemalja bivse Jugoslavije pod nazivom: “Evropske integracije u igrama na srecu”. Svoj dolazak i ucesce su potvrdili regulatori i ekspert iz skoro svih evropskih zemalja medju kojima je sekretar Uprave za igre na srecu Holandije g. din Eric Van Vondelen

Reference, linkovi:
• Prema statutu udruženja Jakta, uslov da se postane i bude član Udruženja je legitimno poslovanje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije.
• Jakta se zalaze za postizanje ravnopravnih uslova za sve ucesnike na trzistu igara na srecu, za dobro regulisano i kontrolisano trziste, za podizanje i agazovanje celokupne zajednice u sprecavanju zavisnosti od kocke i zastiti izlozenosti maloletnika kocki, zastitu intelektualne svojine, on-line kontrolu od strane regulatora i podrzava i inicira sve vidove delovanja koji su usmereni na prevenciju kriminalnih delatnosti kao i borbu za sprecavanje pranja novca

http://www.jakta.rs
Izlaganje Mirjane Aćimović na okruglom stolu o Nacrtu Zakona Crne Gore
Skupstina predstavnika evropske indusrije po prvi put u Beogradu
http://www.n01makeupbag.com/best/videos/Jakta.html

Jakta učestvovala na izradi univerzalnog zakona o kockanju i kladjenju
E kapija
Wikipedia