Usluge

 

 • Kompletna pravna podrška Pravne službe JAKTE za tumačenja Zakona o igrama na sreću, Zakona o privrednim društvima, Zakona o PDVu i drugih pozitivnih propisa
 • SOS advokati
 • Finansijska i pravna podrška kod banki kod dobijanja kredita, lizinga, bankovnih garancija
 • Sve neophodne informacije i edukacija iz oblasti igara na sreću, zakonitog poslovanja i poreskih propisa, itd
 • Zastupanje interesa poslodavaca kroz institucije sa kojima JAKTA saradjuje i ima svoje predstavnike: Unija poslodavaca Srbije, Euromat, ECJ, Ministarstvo Finansija Srbije, Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, Lokalni Socijalno-ekonomski saveti, Fond PIO, Fond Solidarnosti, Nacionalna služba za zapošljavanje, Uprava za sprečavanje pranja novca, Privredna Komora Srbije, Ministarstva Finansija Crne Gore, Hrvatske, Republike Srpske, Distrikt Brčko, Slovenije, Makedonije, GREF, Gaming Laboratorije
 • Zastupanje interesa poslodavaca delovanjem kroz medije i javne nastupe
 • Informacije o promenama zakonskih propisa
 • Uspostavljanje saradnje i konsalting informacija za startovanje poslovanja u drugim zemljama
 • Zaštita interesa članova JAKTE i posredovanje pred inspekcijskim službama
 • Informacije o tenderima i konkursima za razvoj preduzetništva, sertifikaciju i standardizaciju
 • Svakodnevni servis kome mogu uputiti svoje pritužbe na republičke i lokalne vlasti, organe državne uprave i sindikate, ali i svoje lične inicijative, predloge i primedbe na aktuelno zakonodavstvo, primenu propisa u praksi, korupciju i druge zloupotrebe
 • Pomoć u organizovanju prezentacija i sastanaka sa drugim predstavnicima inudustrije igara na sreću
 • Informacije za domaće i strane investitore u Srbiji